Срокове за подаване на заявления, провеждане на изпити, класиране и записване след 7-ми и след 8-ми клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” – БАНКЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД.

Професионална  гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е член на Асоциацията на Кейбридж училищата в България и на Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България.

Обучението се съчетава с учебна практика в реномирани четири и пет звездни хотели и ресторанти.

Училището участва в национални и международни проекти, а на регионални и национални професионални състезания нееднократно завоюва призови места.